Logo

O Instytucie

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum w badaniach biomedycznych. Działalność IBMM skupia się na wykonywaniu integracyjnych i nowatorskich badań. Cel ten realizowany jest poprzez pozyskiwanie finansowania i rozwój międzynarodowych sieci współpracy. Zakres naukowej działalności Instytutu obejmuje biotechnologię, medycynę, diagnostykę i biologię molekularną. Jednak interdyscyplinarny charakter wielu projektów IBMM oznacza, że uczestniczą w nich często naukowcy ze specjalności spoza głównego nurtu nauk biomedycznych. Co więcej, IBMM bierze aktywny udział w transferze technologii i rozwoju projektów o wysokim potencjale komercyjnym. Poprzez sieć partnerów lokalnych i międzynarodowych, osiągany jest szybki transfer technologii do efektywnego tworzenia przedsięwzięć typu spin-off.

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

Dyrekcja instytutu

Doctor Image

Dr inż. Dawid Nidzworski

Przedsiębiorca i naukowiec, Manager Innowacyjności (GFKM), szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Doctor Image

Dr Paweł Schweiger

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu oraz komercjalizacji wyników badań podstawowych i aplikacyjnych w sektorze biomedycznym. współautor patentów oraz artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Rada instytutu

Doctor Image

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

przewodniczący rady

Zajmuje się w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki Wydziału ETI PG (od 12.2000) budową elektronicznych nanourządzeń zbudowanych z domieszkowanego, półprzewodnikowego diamentu cienkowarstwowego.

Doctor Image

prof. Dr hab. Tadeusz Ossowski

Profesor zwyczajny w Katedrze Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego.Posiada doświadczenie w syntezie i rozdzielaniu związków organicznych.

Doctor Image

Dr Alex Klarman

Lider Goldratt Institute (Israel) i prezes jego ramienia wykonawczego, Question Mark Ltd., przewodzi działaniom zmierzającym do ustanowienia Teorii Ograniczeń (TOC) jako standardu zarządzania na całym świecie. Międzynarodowy ekspert z zakresu zarządzania metodą łańcucha krytycznego

Doctor Image

Dr n med. Robert Krzysztof Jarema

Lekarz, przedsiębiorca, pasjonat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie urologii, urologii onkologicznej i chirurgii ogólnej. Założyciel kliku firm z brażny medycznej. Współautor kilku zgłoszeń patentowych, licznych publikacji i doniesień zjazdowych.

Doctor Image

dr inż. Katarzyna Pala

Doktor biotechnologii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert z zakresu udzielania licencji, sprzedaży praw do IP, zakładania spółek, ochrony patentowej i wycen własności intelektualnej, ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej, a także regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Doctor Image

dr inż. Krzysztof Urbański

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, na kierunku informatyka. Doktor nauk technicznych w dziedzinie elektroniki na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

Doctor Image

Dr Łukasz Janus

Dr inż. Łukasz Janus, biotechnolog, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obroniony w 2012 roku w dyscyplinie biotechnologia z tematyki biotechnologii roślin.

Doctor Image

Tomasz Gondek

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, Współpracuje z zespołem Innovation Consulting Deloitte, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie między innymi współpracując z publicznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Nasza oferta

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pracować we własnym zespole, nad własnymi projektami. Oferujemy zaplecze laboratoryjne, administracyjne i logistyczne. Oferujemy elastyczne formy współpracy ale przede wszystkim nową jakość w zarządzaniu i rozwijaniu innowacyjnymi projektami. Jeśli masz jakiś pomysł na badania, produkt czy projekt upowszechniający zapraszamy do kontaktu.

Aktualności

IBMM ponownie został doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju!

15 kwietnia 2019

IBMM ponownie został doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju! Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wraz ze Spółką UroScan, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 10 mln zł na opracowanie szybkiego i bezinwazyjnego testu diagnostycznego BladderDx do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego. Kompleksowe prace potrwają do 2021 r, a ich efektem będzie wdrożenie testu, który będzie wsparciem dla lekarzy nie tylko w rozpoznawaniu nowotworu pęcherza moczowego, ale także w badaniach postępów leczenia i nawrotów choroby. To kolejny grant IBMM, dzięki któremu coraz bardziej poszerzamy front naszych badań.

Nieustannie zapraszamy ambitnych naukowców do współpracy i do wspólnego realizowania projektów. Jeżeli chcesz realizować własny projetk, skontaktuj się z nami!

QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”

21 marzec 2019
Capsule blog header image

Innowacyjny projekt QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” otrzymał finansowanie (ponad 18,5 mln PLN) w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET Fundacja Nauki Polskiej (2. miejsce na liście rankingowej). Projekt realizowany będzie przez interdyscyplinarne konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska PolitechnikaGda oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.

W ramach zaplanowanych na 4 lata badań, naukowcy będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Opracowane rozwiązania otpoelektroniczne zostaną wdrożone do gospodarki i posłużą m.in. do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

Celem realizowanego po raz pierwszy przez Fundacja Nauki Polskiej programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych, realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców. Do realizacji wybrano jedynie 5 z 39 złożonych projektów, które ocenione zostały przez prestiżowe grono ekspertów.

Udział w projekcie jest dla IBMM ogromnym wyróżnieniem. Dołączenie do elitarnego grona najlepszych jednostek naukowych w Polsce pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój oparty o badania naukowe i rozwojowe na najwyższym poziomie.

techmatstrateg

IBMM jednym z beneficjentów w programie TECHMATSTRATEG

19 listopada 2018

Jednym z laureatów konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG to Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku (IBMM), który znalazł się w konsorcjum naukowym z liderem: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Wrocławską oraz SensDx S.A.. Konsorcjum naukowe otrzymało 6,92 mln zł na realizację projektu pt. "Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej GlassPoPep". Projekt dotyczy stworzenia wielofunkcyjnego materiału kompozytowego o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej. Stworzenie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Dla IBMM jest to pierwszy projekt z grupy TECHMATSTRATEG i dzięki temu staliśmy się członkiem elitarnego grona naukowego w skali kraju. Do zadań IBMM będą należały prace nad nowymi materiałami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kolejny projekt - StreptoCheck rekomendowany do finansowania

19 listopada 2018

Kolejny projekt od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku! IBMM w konsorcjum z SensDx S.A otrzymał dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją genów oporności na antybiotyki. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykooporności. Łączna kwota dofinansowania to ponad 7 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Projekt EquineDx uzyskał finansowanie:

19 listopada 2018

Miło nam poinformować, że Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku we współpracy z SensDx S.A. otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni tj. S. equi, herpeswirusów EHV-1 i EHV-2 oraz wirusów zapalenia tętnic. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 6 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniach 26 – 28 września 2018 w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Jednym z zaproszonych panelistów jest dr inż. Dawid Nidzworski – Wiceprezes, Dyrektor Naukowy SensDx SA. W piątek, 28 września wystąpi, jako prelegent w panelu dyskusyjnym pn. Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę? Panelistami, oprócz Dawida Nidzworskiego, będą: Michał Boni, Europoseł; Edyta Kocyk, z firmy Sidly; Cornelia Kutterer, Senior Director, EU Government Affairs, Privacy and Digital Policies at Microsoft; Steven O’Connell, zastępca dyrektora ds. programowych, RebelBio oraz Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. W panelu podjęte będą zagadnienia m.in. szpitale przyszłości (home-spital) oraz przyszłość telemedycyny, której odzwierciedleniem są testy diagnostyczne SensDx jako innowacyjne rozwiązanie diagnostyczne. Forum stanie się okazją do prezentacji naszego produktu i świetną okolicznością na przedstawienie rewolucji telediagnostycznej, którą wdraża SensDx SA.

Konferencja Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ))

13 sierpnia 2018

Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się na konferencję Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ) której jesteśmy współorganizatorem. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 września 2018 i jest skierowana do Młodych Badaczy. Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/gcV_NYP

Więcej informacji
Biolumo

Czasopismo naukowe Applied Biosciences

19 lipca 2018

Bardzo miło nam poinformować, iż Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest wydawcą czasopisma naukowego Applied Biosciences (ISSN 2545-2215). Jest to czasopismo publikujące najnowsze doniesienia naukowe z dziedzin badań podstawowych i aplikacyjnych w języku angielskim. Czasopism posiada własny prefix DOI oraz podlega zasadom COPE’s Ethical Guidelines. Zapraszamy do publikowania!

Strona czasopisma
Biolumo

Współpraca z BIOLUMO

4 maja 2018

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej wraz z firmą BIOLUMO będą pracować nad innowacyjną metodą badania antybiotykooporności w weterynarii. Konsorcjum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 10 mln złotych na ten cel. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

wd-tech

Współpraca z WDTECH

4 maja 2018

Jest nam niezmiernie Miło poinformować że projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej we współpracy ze spółką WDtech uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dla sportowców. Wartość projektu to blisko 10 mln złotych. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

Top100

Nasza publikacja w Top 100 Scientific Reports Chemistry papers in 2017

29 marca 2018

Miło nam poinformować że publikacja naszych pracowników we współpracy z firmą SensDx znalazła się w gronie 100 najlepszych w 2017 roku mimo opublikowania jej w listopadzie.

Zobacz artykuły Top 100
Capsule blog header image

Scientific Reports

16 listopad 2017

Miło nam poinformować, iż wyniki badań prowadzonych w interdyscyplinarnym zespole zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.

Zobacz artykuł
Capsule blog header image

Bacillus Subtilis

30 czerwiec 2017

Właściwości przetrwalników Bacillus Subtilis – kolejna publikacja z udziałem naszych pracowników

Zobacz artykuł
Capsule blog header image

Człowiek Nauka Środowisko

10 czerwiec 2017

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej partnerem Konferencji „Człowiek Nauka Środowisko”

Zobacz więcej
Capsule blog header image

O telemedycynie i jej przyszłości

30 maj 2017

Światowa telemedycyna rozwija się w zawrotnym tempie – kilkanaście procent rocznie.

Zobacz artykuł
Capsule blog header image

Coordination chemistry of pyrazine derivatives...

23 maj 2016

Publikacja w której udział brali nasi pracownicy

Zobacz artykuł

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ

(KRS: 0000539819, NIP: 9571076610, REGON: 360589614)

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

(+48)587395886

LinkedIn