ZAPYTANIE OFERTOWE nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019 z dnia 04.12.2019

Utworzono: 2019-12-04 11:34:50

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup aparatury badawczej do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie ze Specyfikacją minimalnych wymagań aparatury określoną w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r.

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-Aparatura-GlassPoPep.pdf

Zał. 1. Formularz ofertowy.docx 

Zał. 1. Formularz ofertowy.pdf

Zał. 1a. Specyfikacja minimalnych wymagań aparatury.pdf

Zał. 2. Klauzula informacyjna.pdf