IBMM

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą i wdrożeniową prowadzącą projekty o charakterze wdrożeniowym i podstawowym na polu nauk biomedycznych.

O INSTYTUCIE

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum badań biomedycznych. Działalność IBMM koncentruje się na prowadzeniu innowacyjnych i nowatorskich projektów o charakterze wdrożeniowym i podstawowym. W tym celu IBMM rozwija sieć współpracy z licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz aktywnie pozyskuje finansowanie dla prowadoznych projektów. Zakres tematyczny działalności IBMM obejmuje m.in. biotechnologię, medycynę, diagnostykę, biologię molekularną oraz inżynierię materiałową. Znacząca większość prowadzonych projektów ma charakter wysoce interdyscyplinarny przez co uczestniczą w nich często naukowcy ze specjalności spoza głównego nurtu nauk biomedycznych. Co więcej, IBMM bierze aktywny udział w transferze technologii i rozwoju projektów o wysokim potencjale komercyjnym. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów lokalnych i międzynarodowych specjalizujących się w komercjalizacji o wysokim potencjale, jesteśmy w stanie prowadzić szybki i skuteczny transfer technologii prowadzący do efektywnego zawiązywania przedsięwzięć typu spin-off.

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.


NASZA OFERTA

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pracować we własnym zespole, nad własnymi projektami. Oferujemy zaplecze laboratoryjne, administracyjne i logistyczne. Oferujemy elastyczne formy współpracy ale przede wszystkim nową jakość w zarządzaniu i rozwijaniu innowacyjnymi projektami. Jeśli masz jakiś pomysł na badania, produkt czy projekt upowszechniający zapraszamy do kontaktu.


DYREKCJA INSTYTUTU


DR INŻ. DAWID NIDZWORSKI

Przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, gdzie obronił doktorat.

czytaj dalej

DR PAWEŁ SCHWEIGER

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu badaniami naukowymi, komercjalizacji ich wyników oraz transferze technologii. Współautor patentów oraz artykułów o zasięgu międzynarodowym. Współzałożyciel IBMM.

czytaj dalej

RADA INSTYTUTU


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Napisz do nas

Leave this empty: