IBMM

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ

Wspieramy rozwój nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

O INSTYTUCIE

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum w badaniach biomedycznych. Działalność IBMM skupia się na wykonywaniu integracyjnych i nowatorskich badań. Cel ten realizowany jest poprzez pozyskiwanie finansowania i rozwój międzynarodowych sieci współpracy. Zakres naukowej działalności Instytutu obejmuje biotechnologię, medycynę, diagnostykę i biologię molekularną. Jednak interdyscyplinarny charakter wielu projektów IBMM oznacza, że uczestniczą w nich często naukowcy ze specjalności spoza głównego nurtu nauk biomedycznych. Co więcej, IBMM bierze aktywny udział w transferze technologii i rozwoju projektów o wysokim potencjale komercyjnym. Poprzez sieć partnerów lokalnych i międzynarodowych, osiągany jest szybki transfer technologii do efektywnego tworzenia przedsięwzięć typu spin-off.

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.


NASZA OFERTA

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pracować we własnym zespole, nad własnymi projektami. Oferujemy zaplecze laboratoryjne, administracyjne i logistyczne. Oferujemy elastyczne formy współpracy ale przede wszystkim nową jakość w zarządzaniu i rozwijaniu innowacyjnymi projektami. Jeśli masz jakiś pomysł na badania, produkt czy projekt upowszechniający zapraszamy do kontaktu.


DYREKCJA INSTYTUTU


DR INŻ. DAWID NIDZWORSKI

Przedsiębiorca i naukowiec, Manager Innowacyjności (GFKM), szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

czytaj dalej

DR PAWEŁ SCHWEIGER

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu oraz komercjalizacji wyników badań podstawowych i aplikacyjnych w sektorze biomedycznym. współautor patentów oraz artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym.

czytaj dalej

RADA INSTYTUTU


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Napisz do nas

Leave this empty: