Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą i wdrożeniową prowadzącą projekty o charakterze wdrożeniowym i podstawowym na polu nauk biomedycznych.

O INSTYTUCIE

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum badań biomedycznych. Działalność IBMM koncentruje się na prowadzeniu innowacyjnych i nowatorskich projektów o charakterze wdrożeniowym i podstawowym. W tym celu IBMM rozwija sieć współpracy z licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz aktywnie pozyskuje finansowanie dla prowadoznych projektów. Zakres tematyczny działalności IBMM obejmuje m.in. biotechnologię, medycynę, diagnostykę, biologię molekularną oraz inżynierię materiałową. Znacząca większość prowadzonych projektów ma charakter wysoce interdyscyplinarny przez co uczestniczą w nich często naukowcy ze specjalności spoza głównego nurtu nauk biomedycznych. Co więcej, IBMM bierze aktywny udział w transferze technologii i rozwoju projektów o wysokim potencjale komercyjnym. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów lokalnych i międzynarodowych specjalizujących się w komercjalizacji o wysokim potencjale, jesteśmy w stanie prowadzić szybki i skuteczny transfer technologii prowadzący do efektywnego zawiązywania przedsięwzięć typu spin-off. Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

13
Projektów naukowo-badawczych
9
współprac między- narodowych
18
zgłoszonych patentów
38
pracowników naukowych
22
artykuły naukowe

ZAŁOŻYCIELE

dr inż. Dawid Nidzworski

Dyrektor ds. Naukowych

Przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, gdzie obronił doktorat.

czytaj więcej

dr Paweł Schweiger

Wicedyrektor ds. Naukowych

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu badaniami naukowymi, komercjalizacji ich wyników oraz transferze technologii. Współautor patentów oraz artykułów o zasięgu międzynarodowym. Współzałożyciel IBMM.

czytaj więcej

RADA INSTYTUTU

Oferta IBMM

Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą pracować we własnym zespole, nad własnymi projektami. Oferujemy zaplecze laboratoryjne, administracyjne i logistyczne. Oferujemy elastyczne formy współpracy ale przede wszystkim nową jakość w zarządzaniu i rozwijaniu innowacyjnymi projektami. Jeśli masz jakiś pomysł na badania, produkt czy projekt upowszechniający zapraszamy do kontaktu.

AKTUALNOŚCI

Konferencje prasowe poświęcone realizacji projektu i-Clare

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniach  14.03.2024 o godzinie 12:00 oraz 18.04.2024 o godzinie 12:00 w Gdańsku przy ulicy Racławickiej 17 w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury odbędą się konferencje prasowe poświęcone realizacji projektu i-Clare - innowacyjnemu przedsięwzięciu mającym na celu rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zanieczyszczeniem wód.

Projekt i-CLARE jest wspólną inicjatywą polsko-norweskiego konsorcjum składającego się z renomowanych instytucji badawczych takich jak Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Politechnika Gdańska, SensDx oraz NILU - Norsk institutt for luftforskning. Przedsięwzięcie to stanowi odpowiedź na coraz pilniejszą potrzebę opracowania skutecznych metod usuwania zanieczyszczeń z wód, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia środowiska naturalnego oraz zapewnienia bezpiecznej i czystej wody dla ludności.

Głównym celem projektu i-CLARE jest opracowanie, konstrukcja i walidacja inteligentnego reaktora elektrochemicznego, który będzie efektywnie usuwał szkodliwe zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, takie jak popularnie wykorzystywane leki, bisfenole obecne m.in w plastiku wpływające na gospodarkę hormonalną czy jeden z topowych aktualnie zanieczyszczeń: 6-PPD. Reaktor ten wykorzystuje zaawansowane technologie elektrochemiczne oraz sztuczną inteligencję do identyfikacji i dostosowania optymalnych parametrów pracy, co pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką do udziału w wydarzeniu, które ma na celu wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapewnienie lepszej jakości życia dla przyszłych pokoleń.

Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019 Ścieżka / obszar: Digital and industry.

III edycja targów „Spotkaj Swojego Pracodawcę”

Z dumą możemy ogłosić, że jesteśmy partnerem tegorocznej edycji Targów Pracy branży Life Science „Spotkaj Swojego Pracodawcę”!

Spotkaj Swojego Pracodawcę to wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Warszawskiej. Tworzone z pasją i zrozumieniem tematu szukania pracy w branży Life Science, jest przestrzenią ułatwiającą kontakt między pracodawcą a przyszłym pracownikiem.

Tegoroczna, III edycja targów Spotkaj Swojego Pracodawcę, odbędzie się online & CZIITT

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (Rektorska 4)

data: 30.03-02.04

Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego

23 września przy ulicy Kampinoskiej 25 w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie prywatnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w którym siedzibę ma, między innymi, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Nowa infrastruktura pozwoli na realizację kolejnych śmiałych projektów biomedycznych. Działalność centrum badawczego koncentruje się na wsparciu innowacyjnych i nowatorskich projektów o charakterze wdrożeniowym. Wieloletnia działalność IBMM pozwoliła na rozwinięcie sieci współpracy z wieloma jednostkami naukowo badawczymi oraz przedsiębiorstwami, tym samym umożliwiajac interdyscyplinarną i międzynarodową współpracę. Elementem wydarzenia była prezentacja wyników projektów w które zaangażowany był IBMM.

Kolejną częścią agendy wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego inaugurującego Pomorski Klaster Diagnostyczny. Rolą klastra, ma być aktywne podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności sektora diagnostycznego, stworzeniu sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności badawczej i operacyjnej, a w rezultacie do stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie województwa pomorskiego. 

Inicjatywa ma tworzyć platformę nawiązywania współpracy i koordynacji działań, które będą służyć rozwojowi firm i instytucji w województwie, powiązanych w jakikolwiek sposób z szeroko rozumianą diagnostyką medyczną.

Propozycja stworzenia listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy na rzecz wspólnych aktywności w obszarze diagnostyki przy Radzie ISP4, powstała za sprawą działań jej lidera - Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. 

Na wydarzeniu obecni byli przedstawicielie władz samorządownych, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i nauki oraz przedsiębiorcy.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się aż dwa projekty, o łącznej wartości ponad 14 mln złotych, w których konsorcjantem jest Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Pierwszy z dofinansowanych projektów pn. “PeptAlm - platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów” realizowany w ramach konsorcjum z Qsar Lab Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Nanoexpo Sp. z o.o. Projekt skoncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności konsorcjantów poprzez opracowanie i wdrożenie bioinformatycznej platformy “PeptAIm”, służącej do tworzenia molekularnych testów diagnostycznych, pozwalającej na selekcję ligandów (peptydów) o wysokim powinowactwie wobec docelowych białek. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa charakteryzującą się nowością cech w skali rynku polskiego, a także rynków zagranicznych. Odbiorcami platformy “PeptAlm” będą przede wszystkim laboratoria, jednostki badawczo-rozwojowe opracowujące i/lub produkujące testy diagnostyczne, publiczne i niepubliczne ośrodki naukowe, instytucje badawcze, jak również sektor farmaceutyczny, prowadzący badania rozwojowe nad interakcjami typu białko-białko lub/i białko-peptyd. Całkowita wartość projektu wynosi 5 697 197,41 zł, a otrzymana wysokość dofinansowania to 4 310 901,46 zł.

Drugi projekt pn.  “PostureScan – system oparty o uczenie maszynowe służący do analizy, interpretacji wad postawy u dzieci i młodzieży” dotyczy opracowania technologii i metodologii bezinwazyjnej analizy wad postawy u dzieci i młodzieży. Stworzony system, oparty o metody uczenia maszynowego, wskaże objawy wad stóp, postawy oraz deformacje kręgosłupa, umożliwiając tym samym prewencję i minimalizację utrwalenia wad postawy oraz pogłębiania się deformacji. “PostureScan” umożliwi pielęgniarkom, fizjoterapeutom oraz lekarzom sprawną i efektywną ocenę postawy u dzieci, wyszukiwanie wad postawy oraz deformacji na wczesnym ich etapie. System ograniczy do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wizualnej, przez co uzyskamy nową jakość w zapobieganiu następstwom wad postawy w życiu dorosłym lub narastaniu deformacji. Dzięki opracowanemu systemowi badania przesiewowe w przedszkolach, szkołach podstawowych czy szkołach średnich będą szybsze i bardziej precyzyjne, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie kosztów badania, umożliwi dokładniejszą analizę oraz dobranie rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pacjenta. Projekt, realizowany w konsorcjum z Lab Control Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Gormanet Sp. z o.o., otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 217 653,06 zł, a jego łączny budżet wynosi 8 482 620,72 zł.

Nowa publikacja naukowa

In vitro evaluation of electrochemiccaly bioactivated Ti6A14V 3D porous scaffolds; Alexandr Myakinin, Amanzhol Turlybekuly, Alexander Pogrebnjak, Adam Mirek, Mikhael Bechelany, Iryna Liubchak, Oleksandr Oleshko, Yvheniia Korniienko, Katarzyna Leśniak-Ziółkowska, Dmitry Dogadkin, Rafał Banasiuk, Roman Moskalenko, Maksym Pogorielov, Wojciech Simka; Materials Science & Engineering C; doi.org/ 10.1016/j.msec.2021.111870.

Nowa publikacja naukowa

Transformed tissue of Dionaea muscipula J.Ellis as a source of biologically active phenolic compounds with bactericidal properties; Wojciech Makowski, Aleksandra Królicka, Anna Nowicka, Jana Zwyrtkova, Barbara Tokarz, Ales Pecinka, Rafał Banasiuk, Krzysztof Michał Tokarz; Applied Microbiology and Biotechnology; doi.org/ 10.1007/s00253-021-11101-8.

Nowa publikacja naukowa

Can Ceylon Leadwort (Plumbago zeylanica L.) Acclimate to Lead Toxicity?—Studies of Photosynthetic Apparatus Efficiency; Krzysztof M. Tokarz, Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Monika Hanula, Ewa Sitek, Ewa Muszyńska, Roman Jędrzejczak, Rafał Banasiuk,

Łukasz Chajec, Stanisław Mazur; International Journal of Molecular Science 2020, 21(5), 1866; doi.org/10.3390/ijms21051866.

Nowa publikacja naukowa

Physicochemical profile of Os (III) complexes with pyrazine derivatives: From solution behavior to DNA binding studies and biological assay; Małgorzata Biedulska, Aleksandra Królicka, Andrea D. Lipińska, Marta Krychowiak-Maśnicka, Michał Pierański, Kinga Grabowska, Dawid Nidzworski; Journal of Molecular Liquids Volume 316, 10 October 2020, 113804, doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113804.

Nowa publikacja naukowa

Highly selective impedimetric determination of Haemophilus influenzae protein D using maze- like boron-doped carbon nanowall electrodes; Mateusz Brodowski, Marcin Kowalski, Marta Skwarecka, Katarzyna Pałka, Michał Skowicki, Anna Kula, Tomasz Lipiński, Anna Dettlaff, Mateusz Ficek, Jacek Ryl, Karolina Dziąbowska, Dawid Nidzworski, Robert Bogdanowicz; Talanta Volume 221, 1 January 2021, 121623, doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121623.

Nowa publikacja naukowa

Antibody Modified Gold Electrode as an Impedimetric Biosensor for the Detection of Streptococcus pyogenes; Natalia Malinowska, Wioleta Białobrzeska, Tomasz Łęga, Kasia Pałka, Karolina Dziąbowska, Sabina Żołędowska, Elżbieta Czaczyk, Katarzyna Pala, Dawid Nidzworski; Sensors 2020, 20(18), 5324; doi.org/10.3390/s20185324.

Nowa publikacja naukowa

In Vitro Biological Characterization of Silver-Doped Anodic Oxide Coating on Titanium; Oleksandr Oleshko, Iryna Liubchak, Yevheniia Korniienko, Aziza Yusupova, Tetiana Oleshko, Rafał Banasiuk, Marek Szkodo, Igor Matros-Tarantes, Alicja Kazek-Kęsik, Wojciech Simka, Maksym Pogorielov; Materials 2020, 13(19), 4359; doi.org/10.3390/ma13194359.

Nowy artykuł w czasopiśmie "Talanta"

W Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej praca wre. Nasi naukowcy mogą poszczycić się kolejnym artykułem naukowym, opublikowany w  prestiżowym czasopiśmie branżowym ,,Talanta".

Wraz z kolegami po fachu z Politechniki Gdańskiej, firmy SensDx S.A i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, pochylili się nad białkiem D i opracowali nowatorski sposób jego wykrywania w oczyszczonych próbkach.

Pełny opis badań i publikacja znajdują się pod wskazanym linkiem:

link do artykułu

Nowa publikacja naukowa

Biomolecular influenza virus detection based on the electrochemical impedance spectroscopy using the nanocrystalline boron-doped diamond electrodeswith covalently bound antibodies; Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Michał Sobaszek, Tomasz Łęga, Mirosław Sawczak, Elżbieta Czaczyk, Karolina Dziąbowska, Tadeusz Ossowski, Dawid Nidzworski, Robert Bogdanowicz; Sensors And Actuators B: Chemical, Volume 280, Pages 263 – 271, doi.org/ 10.1016/j.snb.2018.10.005.

Nowa publikacja naukowa

Neutral endopeptidase (NEP) inhibitors - thiorphan, sialorphin, and its derivatives exert anti-proliferative activity towards colorectal cancer cells in vitro; Magdalena Mizerska-Kowalska, Joanna Kreczko-Kurzawa, Barbara Zdzisińska, Arkadiusz Czerwonka, Adrianna Sławińska-Brych, Zbigniew Maćkiewicz, Dawid Nidzworski, Martyna Kondefer-Szerszeń; Chemico-Biological Interactions, Volume 307, 1 July 2019, Pages 105-115, doi.org/ 10.1016/j.cbi.2019.04.033.

Nowa publikacja naukowa

Detection of the Plant Pathogen Pseudomonas Syringae pv. Lachrymans on Antibody-Modified Gold Electrodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy; Zofia Cebula, Sabina Żołędowska, Karolina Dziąbowska, Marta Skwarecka, Natalia Malinowska, Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Czaczyk, Katarzyna Siuzdak, Mirosław Sawczak, Robert Bogdanowicz, Dawid Nidzworski; Sensors 2019, 19(24), doi.org/ 10.3390/s19245411.

 

Nowa publikacja naukowa

Comparative solution equilibria studies of complex formation between Ir(III) ion and antituberculosis drug analogues: Spectroscopic, potentiometric and conductometric approach; Małgorzata Biedulska, Agnieszka Chylewska, Dawid Nidzworski; Journal of Molecular Liquids, Volume 296, 2019, doi.org/ 10.1016/j.molliq.2019.111887.

Nowa publikacja naukowa

Is a blue–red light a good elicitor of phenolic compounds in the family Droseraceae? A comparative study; Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Rafał Banasiuk, Aleksandra Królicka, Michał Dziurka, Renata Wojciechowska, Krzysztof Tokarz; Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Volume 201, December 2019, doi.org/ 10.1016/j.jphotobiol.2019.111679.

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”

Lublin, 14 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. Celem wydarzenia jest integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym. W programie Konferencji przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych Gości Honorowych oraz wystąpienia ustne i postery naukowe uczestników.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 21 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-przyrodnicza.pl

QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”

Innowacyjny projekt QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” otrzymał finansowanie (ponad 18,5 mln PLN) w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET Fundacja Nauki Polskiej (2. miejsce na liście rankingowej). Projekt realizowany będzie przez interdyscyplinarne konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska PolitechnikaGda oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.

W ramach zaplanowanych na 4 lata badań, naukowcy będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Opracowane rozwiązania otpoelektroniczne zostaną wdrożone do gospodarki i posłużą m.in. do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

Celem realizowanego po raz pierwszy przez Fundacja Nauki Polskiej programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych, realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców. Do realizacji wybrano jedynie 5 z 39 złożonych projektów, które ocenione zostały przez prestiżowe grono ekspertów.

Udział w projekcie jest dla IBMM ogromnym wyróżnieniem. Dołączenie do elitarnego grona najlepszych jednostek naukowych w Polsce pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój oparty o badania naukowe i rozwojowe na najwyższym poziomie.

Nowa publikacja naukowa

Medium pH and macronutrients content affects growth and production of secondary metabolites by Drosera plants; Milena Chraniuk, Kinga Siatkowska, Rafał Banasiuk; Applied Biosciences Vol 1 No 3(2018): Special Issue, p. 35-36; doi.org/ 10.31708/spi3.18/siatk.cns18.

 

Nowa publikacja naukowa

Comparison and analysis of sequences and structures of hemmaglutinis from Influenza A Virus: a minireview; Dawid Nidzworski; Applied Biosciences Volume 1 Number 2 (in press), doi.org/ 10.31708/v1.i1.Nd2018.

Nowa publikacja naukowa

Detection Methods of Human and Animal Influenza Virus - Current Trends; Karolina Dziąbowska, Elżbieta Czaczyk, Dawid Nidzworski; Biosensors 2018, 8(4), 94, doi.org/ 10.3390/bios8040094.

Projekt EquineDx uzyskał finansowanie:

Miło nam poinformować, że Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku we współpracy z SensDx S.A. otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni tj. S. equi, herpeswirusów EHV-1 i EHV-2 oraz wirusów zapalenia tętnic. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 6 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

IBMM jednym z beneficjentów w programie TECHMATSTRATEG

Jednym z laureatów konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG to Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku (IBMM), który znalazł się w konsorcjum naukowym z liderem: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Wrocławską oraz SensDx S.A.. Konsorcjum naukowe otrzymało 6,92 mln zł na realizację projektu pt. "Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej GlassPoPep". Projekt dotyczy stworzenia wielofunkcyjnego materiału kompozytowego o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej. Stworzenie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Dla IBMM jest to pierwszy projekt z grupy TECHMATSTRATEG i dzięki temu staliśmy się członkiem elitarnego grona naukowego w skali kraju. Do zadań IBMM będą należały prace nad nowymi materiałami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Europejskie Forum Nowych Idei

W dniach 26 – 28 września 2018 w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Jednym z zaproszonych panelistów jest dr inż. Dawid Nidzworski – Wiceprezes, Dyrektor Naukowy SensDx SA. W piątek, 28 września wystąpi, jako prelegent w panelu dyskusyjnym pn. Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę? Panelistami, oprócz Dawida Nidzworskiego, będą: Michał Boni, Europoseł; Edyta Kocyk, z firmy Sidly; Cornelia Kutterer, Senior Director, EU Government Affairs, Privacy and Digital Policies at Microsoft; Steven O’Connell, zastępca dyrektora ds. programowych, RebelBio oraz Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. W panelu podjęte będą zagadnienia m.in. szpitale przyszłości (home-spital) oraz przyszłość telemedycyny, której odzwierciedleniem są testy diagnostyczne SensDx jako innowacyjne rozwiązanie diagnostyczne. Forum stanie się okazją do prezentacji naszego produktu i świetną okolicznością na przedstawienie rewolucji telediagnostycznej, którą wdraża SensDx SA.

Nowa publikacja naukowa

Influence of medium composition of secondary metabolites synthesis in Drosera binate; Milena Chraniuk, Kinga Siatkowska, Rafał Banasiuk; Applied Biosciences Vol 1 No 3(2018): Special Issue, p. 9-10; doi.org/10.31708/spi3.2018/chra.cns18. 

Konferencja Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ)

Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się na konferencję Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ) której jesteśmy współorganizatorem. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 września 2018 i jest skierowana do Młodych Badaczy. Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/gcV_NYP

Czasopismo naukowe Applied Biosciences

Bardzo miło nam poinformować, iż Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest wydawcą czasopisma naukowego Applied Biosciences (ISSN 2545-2215). Jest to czasopismo publikujące najnowsze doniesienia naukowe z dziedzin badań podstawowych i aplikacyjnych w języku angielskim. Czasopism posiada własny prefix DOI oraz podlega zasadom COPE’s Ethical Guidelines. Zapraszamy do publikowania!

Współpraca z BIOLUMO

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej wraz z firmą BIOLUMO będą pracować nad innowacyjną metodą badania antybiotykooporności w weterynarii. Konsorcjum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 10 mln złotych na ten cel. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

Nasza publikacja w Top 100 Scientific Reports Chemistry papers in 2017

Miło nam poinformować że publikacja naszych pracowników we współpracy z firmą SensDx znalazła się w gronie 100 najlepszych w 2017 roku mimo opublikowania jej w listopadzie.

Nowa publikacja naukowa

Application of Electrochemical Methods in Biosensing Technologies; Karolina Dziąbowska, Elżbieta Czaczyk, Dawid Nidzworski, InTech; Biosensing Technologies for the Detection of Pathogens - A Prospective Way for Rapid Analysis, IntechOpen 2017, doi.org/10.5772/intechopen.72175. 

 

Nowa publikacja naukowa

Bacillus subtilis Spore SurfaceDisplay System Protects Recombinant Proteins from Degradation-Verified Hypothesis; Tomasz Łęga, Paulina Weiher, Monika Paszkiewicz, Dawid Nidzworski; Journal of Biotechnology & Biomaterials, doi.org/ 10.4172/2155-952X.1000263.

Nowa publikacja naukowa

A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron- doped diamond; Dawid Nidzworski, Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Jacek Ryl, Paulina Weiher, Mirosław Sawczak, Elżbieta Wnuk, William A.Godard III, Andres Jaramilo-Botero, Tadeusz Ossowski; Scientific Reports 7, Article Number: 15707(1017), doir.org/ 10.1038/s41598-017-15806-7.

Scientific Reports

Miło nam poinformować, iż wyniki badań prowadzonych w interdyscyplinarnym zespole zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.

Człowiek Nauka Środowisko

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej partnerem Konferencji „Człowiek Nauka Środowisko”

O telemedycynie i jej przyszłości

Światowa telemedycyna rozwija się w zawrotnym tempie – kilkanaście procent rocznie.

Coordination chemistry of pyrazine derivatives...

Publikacja w której udział brali nasi pracownicy

01-03-2024

Konferencje prasowe poświęcone realizacji projektu i-Clare

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniach  14.03.2024 o godzinie 12:00 oraz 18.04.2024 o godzinie 12:00 w Gdańsku przy ulicy Racławickiej 17 w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury odbędą się konferencje prasowe poświęcone realizacji projektu i-Clare - innowacyjnemu przedsięwzięciu mającym na celu rozwiązanie kluczowych problemów związanych z zanieczyszczeniem wód.

Projekt i-CLARE jest wspólną inicjatywą polsko-norweskiego konsorcjum składającego się z renomowanych instytucji badawczych takich jak Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Politechnika Gdańska, SensDx oraz NILU - Norsk institutt for luftforskning. Przedsięwzięcie to stanowi odpowiedź na coraz pilniejszą potrzebę opracowania skutecznych metod usuwania zanieczyszczeń z wód, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia środowiska naturalnego oraz zapewnienia bezpiecznej i czystej wody dla ludności.

Głównym celem projektu i-CLARE jest opracowanie, konstrukcja i walidacja inteligentnego reaktora elektrochemicznego, który będzie efektywnie usuwał szkodliwe zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, takie jak popularnie wykorzystywane leki, bisfenole obecne m.in w plastiku wpływające na gospodarkę hormonalną czy jeden z topowych aktualnie zanieczyszczeń: 6-PPD. Reaktor ten wykorzystuje zaawansowane technologie elektrochemiczne oraz sztuczną inteligencję do identyfikacji i dostosowania optymalnych parametrów pracy, co pozwala na efektywne usuwanie zanieczyszczeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką do udziału w wydarzeniu, które ma na celu wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapewnienie lepszej jakości życia dla przyszłych pokoleń.

Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019 Ścieżka / obszar: Digital and industry.

30-03-2022

III edycja targów „Spotkaj Swojego Pracodawcę”

Z dumą możemy ogłosić, że jesteśmy partnerem tegorocznej edycji Targów Pracy branży Life Science „Spotkaj Swojego Pracodawcę”!

Spotkaj Swojego Pracodawcę to wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Warszawskiej. Tworzone z pasją i zrozumieniem tematu szukania pracy w branży Life Science, jest przestrzenią ułatwiającą kontakt między pracodawcą a przyszłym pracownikiem.

Tegoroczna, III edycja targów Spotkaj Swojego Pracodawcę, odbędzie się online & CZIITT

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (Rektorska 4)

data: 30.03-02.04

23-09-2021

Uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego

23 września przy ulicy Kampinoskiej 25 w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie prywatnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w którym siedzibę ma, między innymi, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Nowa infrastruktura pozwoli na realizację kolejnych śmiałych projektów biomedycznych. Działalność centrum badawczego koncentruje się na wsparciu innowacyjnych i nowatorskich projektów o charakterze wdrożeniowym. Wieloletnia działalność IBMM pozwoliła na rozwinięcie sieci współpracy z wieloma jednostkami naukowo badawczymi oraz przedsiębiorstwami, tym samym umożliwiajac interdyscyplinarną i międzynarodową współpracę. Elementem wydarzenia była prezentacja wyników projektów w które zaangażowany był IBMM.

Kolejną częścią agendy wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego inaugurującego Pomorski Klaster Diagnostyczny. Rolą klastra, ma być aktywne podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności sektora diagnostycznego, stworzeniu sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności badawczej i operacyjnej, a w rezultacie do stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie województwa pomorskiego. 

Inicjatywa ma tworzyć platformę nawiązywania współpracy i koordynacji działań, które będą służyć rozwojowi firm i instytucji w województwie, powiązanych w jakikolwiek sposób z szeroko rozumianą diagnostyką medyczną.

Propozycja stworzenia listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy na rzecz wspólnych aktywności w obszarze diagnostyki przy Radzie ISP4, powstała za sprawą działań jej lidera - Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. 

Na wydarzeniu obecni byli przedstawicielie władz samorządownych, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i nauki oraz przedsiębiorcy.

 

16-04-2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się aż dwa projekty, o łącznej wartości ponad 14 mln złotych, w których konsorcjantem jest Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Pierwszy z dofinansowanych projektów pn. “PeptAlm - platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów” realizowany w ramach konsorcjum z Qsar Lab Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Nanoexpo Sp. z o.o. Projekt skoncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności konsorcjantów poprzez opracowanie i wdrożenie bioinformatycznej platformy “PeptAIm”, służącej do tworzenia molekularnych testów diagnostycznych, pozwalającej na selekcję ligandów (peptydów) o wysokim powinowactwie wobec docelowych białek. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa charakteryzującą się nowością cech w skali rynku polskiego, a także rynków zagranicznych. Odbiorcami platformy “PeptAlm” będą przede wszystkim laboratoria, jednostki badawczo-rozwojowe opracowujące i/lub produkujące testy diagnostyczne, publiczne i niepubliczne ośrodki naukowe, instytucje badawcze, jak również sektor farmaceutyczny, prowadzący badania rozwojowe nad interakcjami typu białko-białko lub/i białko-peptyd. Całkowita wartość projektu wynosi 5 697 197,41 zł, a otrzymana wysokość dofinansowania to 4 310 901,46 zł.

Drugi projekt pn.  “PostureScan – system oparty o uczenie maszynowe służący do analizy, interpretacji wad postawy u dzieci i młodzieży” dotyczy opracowania technologii i metodologii bezinwazyjnej analizy wad postawy u dzieci i młodzieży. Stworzony system, oparty o metody uczenia maszynowego, wskaże objawy wad stóp, postawy oraz deformacje kręgosłupa, umożliwiając tym samym prewencję i minimalizację utrwalenia wad postawy oraz pogłębiania się deformacji. “PostureScan” umożliwi pielęgniarkom, fizjoterapeutom oraz lekarzom sprawną i efektywną ocenę postawy u dzieci, wyszukiwanie wad postawy oraz deformacji na wczesnym ich etapie. System ograniczy do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wizualnej, przez co uzyskamy nową jakość w zapobieganiu następstwom wad postawy w życiu dorosłym lub narastaniu deformacji. Dzięki opracowanemu systemowi badania przesiewowe w przedszkolach, szkołach podstawowych czy szkołach średnich będą szybsze i bardziej precyzyjne, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie kosztów badania, umożliwi dokładniejszą analizę oraz dobranie rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pacjenta. Projekt, realizowany w konsorcjum z Lab Control Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Gormanet Sp. z o.o., otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 217 653,06 zł, a jego łączny budżet wynosi 8 482 620,72 zł.

19-01-2021

Nowa publikacja naukowa

In vitro evaluation of electrochemiccaly bioactivated Ti6A14V 3D porous scaffolds; Alexandr Myakinin, Amanzhol Turlybekuly, Alexander Pogrebnjak, Adam Mirek, Mikhael Bechelany, Iryna Liubchak, Oleksandr Oleshko, Yvheniia Korniienko, Katarzyna Leśniak-Ziółkowska, Dmitry Dogadkin, Rafał Banasiuk, Roman Moskalenko, Maksym Pogorielov, Wojciech Simka; Materials Science & Engineering C; doi.org/ 10.1016/j.msec.2021.111870.

09-09-2020

Nowa publikacja naukowa

Transformed tissue of Dionaea muscipula J.Ellis as a source of biologically active phenolic compounds with bactericidal properties; Wojciech Makowski, Aleksandra Królicka, Anna Nowicka, Jana Zwyrtkova, Barbara Tokarz, Ales Pecinka, Rafał Banasiuk, Krzysztof Michał Tokarz; Applied Microbiology and Biotechnology; doi.org/ 10.1007/s00253-021-11101-8.

20-07-2020

Nowa publikacja naukowa

Can Ceylon Leadwort (Plumbago zeylanica L.) Acclimate to Lead Toxicity?—Studies of Photosynthetic Apparatus Efficiency; Krzysztof M. Tokarz, Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Monika Hanula, Ewa Sitek, Ewa Muszyńska, Roman Jędrzejczak, Rafał Banasiuk,

Łukasz Chajec, Stanisław Mazur; International Journal of Molecular Science 2020, 21(5), 1866; doi.org/10.3390/ijms21051866.

25-05-2020

Nowa publikacja naukowa

Physicochemical profile of Os (III) complexes with pyrazine derivatives: From solution behavior to DNA binding studies and biological assay; Małgorzata Biedulska, Aleksandra Królicka, Andrea D. Lipińska, Marta Krychowiak-Maśnicka, Michał Pierański, Kinga Grabowska, Dawid Nidzworski; Journal of Molecular Liquids Volume 316, 10 October 2020, 113804, doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113804.

09-03-2020

Nowa publikacja naukowa

Highly selective impedimetric determination of Haemophilus influenzae protein D using maze- like boron-doped carbon nanowall electrodes; Mateusz Brodowski, Marcin Kowalski, Marta Skwarecka, Katarzyna Pałka, Michał Skowicki, Anna Kula, Tomasz Lipiński, Anna Dettlaff, Mateusz Ficek, Jacek Ryl, Karolina Dziąbowska, Dawid Nidzworski, Robert Bogdanowicz; Talanta Volume 221, 1 January 2021, 121623, doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121623.

10-02-2020

Nowa publikacja naukowa

Antibody Modified Gold Electrode as an Impedimetric Biosensor for the Detection of Streptococcus pyogenes; Natalia Malinowska, Wioleta Białobrzeska, Tomasz Łęga, Kasia Pałka, Karolina Dziąbowska, Sabina Żołędowska, Elżbieta Czaczyk, Katarzyna Pala, Dawid Nidzworski; Sensors 2020, 20(18), 5324; doi.org/10.3390/s20185324.

15-01-2020

Nowa publikacja naukowa

In Vitro Biological Characterization of Silver-Doped Anodic Oxide Coating on Titanium; Oleksandr Oleshko, Iryna Liubchak, Yevheniia Korniienko, Aziza Yusupova, Tetiana Oleshko, Rafał Banasiuk, Marek Szkodo, Igor Matros-Tarantes, Alicja Kazek-Kęsik, Wojciech Simka, Maksym Pogorielov; Materials 2020, 13(19), 4359; doi.org/10.3390/ma13194359.

15-12-2019

Nowy artykuł w czasopiśmie "Talanta"

W Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej praca wre. Nasi naukowcy mogą poszczycić się kolejnym artykułem naukowym, opublikowany w  prestiżowym czasopiśmie branżowym ,,Talanta".

Wraz z kolegami po fachu z Politechniki Gdańskiej, firmy SensDx S.A i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, pochylili się nad białkiem D i opracowali nowatorski sposób jego wykrywania w oczyszczonych próbkach.

Pełny opis badań i publikacja znajdują się pod wskazanym linkiem:

link do artykułu

07-11-2019

Nowa publikacja naukowa

Biomolecular influenza virus detection based on the electrochemical impedance spectroscopy using the nanocrystalline boron-doped diamond electrodeswith covalently bound antibodies; Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Michał Sobaszek, Tomasz Łęga, Mirosław Sawczak, Elżbieta Czaczyk, Karolina Dziąbowska, Tadeusz Ossowski, Dawid Nidzworski, Robert Bogdanowicz; Sensors And Actuators B: Chemical, Volume 280, Pages 263 – 271, doi.org/ 10.1016/j.snb.2018.10.005.

04-11-2019

Nowa publikacja naukowa

Neutral endopeptidase (NEP) inhibitors - thiorphan, sialorphin, and its derivatives exert anti-proliferative activity towards colorectal cancer cells in vitro; Magdalena Mizerska-Kowalska, Joanna Kreczko-Kurzawa, Barbara Zdzisińska, Arkadiusz Czerwonka, Adrianna Sławińska-Brych, Zbigniew Maćkiewicz, Dawid Nidzworski, Martyna Kondefer-Szerszeń; Chemico-Biological Interactions, Volume 307, 1 July 2019, Pages 105-115, doi.org/ 10.1016/j.cbi.2019.04.033.

16-10-2019

Nowa publikacja naukowa

Detection of the Plant Pathogen Pseudomonas Syringae pv. Lachrymans on Antibody-Modified Gold Electrodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy; Zofia Cebula, Sabina Żołędowska, Karolina Dziąbowska, Marta Skwarecka, Natalia Malinowska, Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Czaczyk, Katarzyna Siuzdak, Mirosław Sawczak, Robert Bogdanowicz, Dawid Nidzworski; Sensors 2019, 19(24), doi.org/ 10.3390/s19245411.

 

06-10-2019

Nowa publikacja naukowa

Comparative solution equilibria studies of complex formation between Ir(III) ion and antituberculosis drug analogues: Spectroscopic, potentiometric and conductometric approach; Małgorzata Biedulska, Agnieszka Chylewska, Dawid Nidzworski; Journal of Molecular Liquids, Volume 296, 2019, doi.org/ 10.1016/j.molliq.2019.111887.

01-09-2019

Nowa publikacja naukowa

Is a blue–red light a good elicitor of phenolic compounds in the family Droseraceae? A comparative study; Wojciech Makowski, Barbara Tokarz, Rafał Banasiuk, Aleksandra Królicka, Michał Dziurka, Renata Wojciechowska, Krzysztof Tokarz; Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Volume 201, December 2019, doi.org/ 10.1016/j.jphotobiol.2019.111679.

06-08-2019

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”

Lublin, 14 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. Celem wydarzenia jest integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym. W programie Konferencji przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych Gości Honorowych oraz wystąpienia ustne i postery naukowe uczestników.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 21 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-przyrodnicza.pl

21-03-2019

QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”

Innowacyjny projekt QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” otrzymał finansowanie (ponad 18,5 mln PLN) w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET Fundacja Nauki Polskiej (2. miejsce na liście rankingowej). Projekt realizowany będzie przez interdyscyplinarne konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska PolitechnikaGda oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.

W ramach zaplanowanych na 4 lata badań, naukowcy będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Opracowane rozwiązania otpoelektroniczne zostaną wdrożone do gospodarki i posłużą m.in. do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

Celem realizowanego po raz pierwszy przez Fundacja Nauki Polskiej programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych, realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców. Do realizacji wybrano jedynie 5 z 39 złożonych projektów, które ocenione zostały przez prestiżowe grono ekspertów.

Udział w projekcie jest dla IBMM ogromnym wyróżnieniem. Dołączenie do elitarnego grona najlepszych jednostek naukowych w Polsce pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój oparty o badania naukowe i rozwojowe na najwyższym poziomie.

21-01-2019

Nowa publikacja naukowa

Medium pH and macronutrients content affects growth and production of secondary metabolites by Drosera plants; Milena Chraniuk, Kinga Siatkowska, Rafał Banasiuk; Applied Biosciences Vol 1 No 3(2018): Special Issue, p. 35-36; doi.org/ 10.31708/spi3.18/siatk.cns18.

 

02-01-2019

Nowa publikacja naukowa

Comparison and analysis of sequences and structures of hemmaglutinis from Influenza A Virus: a minireview; Dawid Nidzworski; Applied Biosciences Volume 1 Number 2 (in press), doi.org/ 10.31708/v1.i1.Nd2018.

31-12-2018

Nowa publikacja naukowa

Detection Methods of Human and Animal Influenza Virus - Current Trends; Karolina Dziąbowska, Elżbieta Czaczyk, Dawid Nidzworski; Biosensors 2018, 8(4), 94, doi.org/ 10.3390/bios8040094.

02-12-2018

Projekt EquineDx uzyskał finansowanie:

Miło nam poinformować, że Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku we współpracy z SensDx S.A. otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni tj. S. equi, herpeswirusów EHV-1 i EHV-2 oraz wirusów zapalenia tętnic. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 6 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

19-10-2018

IBMM jednym z beneficjentów w programie TECHMATSTRATEG

Jednym z laureatów konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG to Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku (IBMM), który znalazł się w konsorcjum naukowym z liderem: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Wrocławską oraz SensDx S.A.. Konsorcjum naukowe otrzymało 6,92 mln zł na realizację projektu pt. "Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej GlassPoPep". Projekt dotyczy stworzenia wielofunkcyjnego materiału kompozytowego o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej. Stworzenie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Dla IBMM jest to pierwszy projekt z grupy TECHMATSTRATEG i dzięki temu staliśmy się członkiem elitarnego grona naukowego w skali kraju. Do zadań IBMM będą należały prace nad nowymi materiałami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

01-09-2018

Europejskie Forum Nowych Idei

W dniach 26 – 28 września 2018 w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Jednym z zaproszonych panelistów jest dr inż. Dawid Nidzworski – Wiceprezes, Dyrektor Naukowy SensDx SA. W piątek, 28 września wystąpi, jako prelegent w panelu dyskusyjnym pn. Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę? Panelistami, oprócz Dawida Nidzworskiego, będą: Michał Boni, Europoseł; Edyta Kocyk, z firmy Sidly; Cornelia Kutterer, Senior Director, EU Government Affairs, Privacy and Digital Policies at Microsoft; Steven O’Connell, zastępca dyrektora ds. programowych, RebelBio oraz Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. W panelu podjęte będą zagadnienia m.in. szpitale przyszłości (home-spital) oraz przyszłość telemedycyny, której odzwierciedleniem są testy diagnostyczne SensDx jako innowacyjne rozwiązanie diagnostyczne. Forum stanie się okazją do prezentacji naszego produktu i świetną okolicznością na przedstawienie rewolucji telediagnostycznej, którą wdraża SensDx SA.

31-08-2018

Nowa publikacja naukowa

Influence of medium composition of secondary metabolites synthesis in Drosera binate; Milena Chraniuk, Kinga Siatkowska, Rafał Banasiuk; Applied Biosciences Vol 1 No 3(2018): Special Issue, p. 9-10; doi.org/10.31708/spi3.2018/chra.cns18. 

13-08-2018

Konferencja Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ)

Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się na konferencję Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ) której jesteśmy współorganizatorem. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 września 2018 i jest skierowana do Młodych Badaczy. Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/gcV_NYP

19-07-2018

Czasopismo naukowe Applied Biosciences

Bardzo miło nam poinformować, iż Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest wydawcą czasopisma naukowego Applied Biosciences (ISSN 2545-2215). Jest to czasopismo publikujące najnowsze doniesienia naukowe z dziedzin badań podstawowych i aplikacyjnych w języku angielskim. Czasopism posiada własny prefix DOI oraz podlega zasadom COPE’s Ethical Guidelines. Zapraszamy do publikowania!

04-05-2018

Współpraca z BIOLUMO

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej wraz z firmą BIOLUMO będą pracować nad innowacyjną metodą badania antybiotykooporności w weterynarii. Konsorcjum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 10 mln złotych na ten cel. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

29-03-2018

Nasza publikacja w Top 100 Scientific Reports Chemistry papers in 2017

Miło nam poinformować że publikacja naszych pracowników we współpracy z firmą SensDx znalazła się w gronie 100 najlepszych w 2017 roku mimo opublikowania jej w listopadzie.

12-01-2018

Nowa publikacja naukowa

Application of Electrochemical Methods in Biosensing Technologies; Karolina Dziąbowska, Elżbieta Czaczyk, Dawid Nidzworski, InTech; Biosensing Technologies for the Detection of Pathogens - A Prospective Way for Rapid Analysis, IntechOpen 2017, doi.org/10.5772/intechopen.72175. 

 

31-12-2017

Nowa publikacja naukowa

Bacillus subtilis Spore SurfaceDisplay System Protects Recombinant Proteins from Degradation-Verified Hypothesis; Tomasz Łęga, Paulina Weiher, Monika Paszkiewicz, Dawid Nidzworski; Journal of Biotechnology & Biomaterials, doi.org/ 10.4172/2155-952X.1000263.

14-12-2017

Nowa publikacja naukowa

A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron- doped diamond; Dawid Nidzworski, Katarzyna Siuzdak, Paweł Niedziałkowski, Robert Bogdanowicz, Michał Sobaszek, Jacek Ryl, Paulina Weiher, Mirosław Sawczak, Elżbieta Wnuk, William A.Godard III, Andres Jaramilo-Botero, Tadeusz Ossowski; Scientific Reports 7, Article Number: 15707(1017), doir.org/ 10.1038/s41598-017-15806-7.

16-11-2017

Scientific Reports

Miło nam poinformować, iż wyniki badań prowadzonych w interdyscyplinarnym zespole zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.

10-06-2017

Człowiek Nauka Środowisko

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej partnerem Konferencji „Człowiek Nauka Środowisko”

30-05-2017

O telemedycynie i jej przyszłości

Światowa telemedycyna rozwija się w zawrotnym tempie – kilkanaście procent rocznie.

23-05-2016

Coordination chemistry of pyrazine derivatives...

Publikacja w której udział brali nasi pracownicy

PROJEKTY

KoronaGrypa

Tytuł: Szybki test różnicujący zakażenia wirusami grypy A i B oraz wirusem SARS-CoV-2 wykorzystujący reakcję izotermalnej amplifikacji.

Cel projektu: wprowadzenie szybkiego, czułego i specyficznego testu panelowego pozwalającego wykryć i rozróżnić obecność SARS-CoV-2 lub grypy typu A i B w próbkach wymazów z nosa lub nosogardzieli. Proponowana metoda jest oparta na izotermalnej reakcji amplifikacji kwasu nukleinowego wirusa oraz pozwala na rozróżnienie wyniku pozytywnego od negatywnego „gołym okiem” obserwując zmętnienie oraz zmianę koloru próbki (z pomarańczowego na zielony) bez użycia wyspecjalizowanego, kosztownego sprzętu.

Proponowane rozwiązanie ma szereg zalet:

- cała reakcja zamyka się w jednym etapie

- prowadzona jest w stałej temperaturze

- jest niezwykle specyficzna i czuła

- nie wymaga zastosowania kosztownego sprzętu.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-2366/20

Okres realizacji projektu 09.2021- 10.2023

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt realizowany w konsorcjum z GeneMe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

Solanki

Tytuł: Innowacyjne dermokosmetyki na bazie solanki sopockiej o właściwościach wspomagających terapię atopowego zapalenia skóry.

Cel projektu: opracowanie innowacyjnych kosmetyków wspierających terapię przy AZS. Istotnym czynnikiem wyróżniającym produkt na tle innych kosmetyków będzie zastosowanie pochodzącej z sopockiego Zdroju Św. Marcina wody solankowej. Zastosowanie wód solankowych w leczeniu chorób skóry jest metodą powszechnie znaną od dawna. Należy jednak podkreślić, że wody solankowe mogą różnić się w składem ilościowym i jakościowym, a projekt zakłada badanie różnych stężeń wody – co ma na celu opracowanie skutecznego środka wspomagającego leczenie.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0476/21

Okres realizacji projektu 12.2020- 12.2023

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt realizowany w konsorcjum z Pan Drwal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

PeptAlm

Tytuł: Platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów.

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności konsorcjantów poprzez opracowanie i wdrożenie bioinformatycznej platformy do tworzenia molekularnych testów diagnostycznych, pozwalającej na selekcję ligandów (peptydów) o wysokim powinowactwie wobec docelowych białek. Głównym obszarem wykorzystania oprogramowania będzie szeroko pojęta diagnostyka molekularna oraz inne obszary naukowe badające interakcje białko-białko w tym ligand-receptor. Program będzie dostarczał podstawowych informacji o sekwencji, strukturze przestrzennej i sile powinowactwa peptydów-kandydatów wobec zadanego docelowego receptora. Tym samym, odbiorcami rezultatów niniejszego projektu będą przede wszystkim laboratoria i instytucje B+R opracowujące i/lub produkujące testy diagnostyczne, publiczne i niepubliczne ośrodki naukowe i instytucje badawcze jak również sektor farmaceutyczny prowadzący badania rozwojowe nad interakcjami typu białko-białko lub/i białko-peptyd.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1964/20

Okres realizacji projektu 09.2021- 12.2023

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt realizowany w konsorcjum z QUSAR LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider) oraz z NANOEXPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PostureScan

Tytuł: System oparty o uczenie maszynowe służący do analizy, interpretacji wad postawy u dzieci i młodzieży.

Cel projektu: opracowanie technologii i metodologii opartej o metody Uczenia Maszynowego, pozwalające przedstawicielom zawodów medycznych: pielęgniarkom, fizjoterapeutom, lekarzom na sprawną i efektywną ocenę postawy u dzieci, wyszukiwanie wad postawy oraz deformacji na wczesnym ich etapie, co pozwoli wprowadzić nową jakość w zapobieganiu następstwom wad postawy w życiu dorosłym lub narastaniu deformacji. System ograniczy do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wizualnej i pozwoli na wczesne wykrywanie potencjalnych wad postawy, oraz jej obserwację w czasie. Pozwoli na śledzenie remisji lub nasilenia zmian, co połączone z dostosowaną do tego pracą rehabillitacyjną umożliwi stworzenie powszechnego systemu oraz nowego standardu opieki nad dziećmi z wadami postawy. “Posture Scan” umożliwi dokładniejsze i szybsze przeprowadzania badan przesiewowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich co pozwoli na zmniejszenie kosztów badania i umożliwi dokładniejszą analizę i bardziej spersonalizowane sugestie dotyczące rehabilitacji wybranego pacjenta..

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-2014/20

Okres realizacji projektu 04.2021- 12.2023

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt realizowany w konsorcjom z Lab Control spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider) oraz z GORMANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Astacus

Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji w ramach konkursu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG III.

Cel projektu: Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych i przedwrożeniowych, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję, co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych. Przedmiotowe urządzenie będzie w stanie wykryć obecność zanieczyszczeń w miejscu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z normami dopuszczalnych stężeń metali ciężkich rekomendowanymi m.in. przez WHO i Ministerstwo Zdrowia.

Kierownikiem projektu jestdr hab. inż. Marcin Olszewski  z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Całkowita wartość projektu to 18 458 913,97 PLN. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. w konsorcjum z     Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Pro Science Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Całkowita wartość projektu: 18 458 913.97 PLN

Wartość dofinansowania: 18 362 616.32 PLN

Okres realizacji projektu 01.01.2021 - 31.12.2023

iCLARE

Intelligent remediation system for removal of harmful contaminants in water using modified reticulated vitreous carbon foams w ramach konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019 Ścieżka / obszar: Digital and industry.

 

Cel projektu: Podstawowym celem tego projektu jest zaprojektowanie i stworzenie elektrochemicznego systemu uzdatniania wody, z wdrożonymi procedurami sztucznej inteligencji, służącymi do identyfikacji i poznania najbardziej efektywnych parametrów pracy w celu unieszkodliwienia mieszaniny zanieczyszczeń. Ten wysokowydajny reaktor elektrochemiczny zostanie zbudowany w oparciu o nowatorski rodzaj materiału elektrodowego. Proponowane podejście wykorzystuje zastosowanie siatkowych szklistych pianek węglowych (RVC) z osadzonymi modyfikowanymi tlenkami metali (MMO) i cienkimi warstwami diamentu. 

Całkowita wartość projektu: 6 930 210,68 PLN

Wartość dofinansowania: 6 850 085,68 PLN

Okres realizacji projektu 01.10.2020 - 30.04.2024

Projekt realizowany w konsorcjum z Politechniką Gdańską, SensDx SA oraz Norweskim Instytutem Badania Powietrza. Liderem projektu jest IBMM.

ForenSNP

Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych – ForenSNP” nr POIR.04.01.04-00-0043/20 w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie testu genetycznego umożliwiającego szybkie i tanie uzyskanie profilu genetycznego użytecznego dla potrzeb kryminalistyki.

Planowanymi efektami będą: uproszczenie i skrócenie czasu badania genetycznego oraz zapewnienie jego mobilności; zwiększenie efektywności kosztowej; szybkość pomiaru i generowania wyników z możliwością elektronicznego rejestrowania wyniku

 

Całkowita wartość projektu: 5 005 889,71 PLN

Wartość dofinansowania: 4 464 563,24 PLN

Okres realizacji projektu 01.01.2021 - 31.12.2023

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą Geneme Molecular Sp. z o.o., która zastąpiła firmę GeneMe Sp. z o.o., Liderem projektu jest IBMM

Gynocheck

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum. Główną zaletą opracowanego testu będzie szybka i prosta identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z pochwy. Wynik dostępny będzie już po kilkunastu do kilkudziesięciu minut w trakcie wizyty lekarskiej, bez potrzeby wysyłania próbek do badań laboratoryjnych. Test dedykowany będzie pacjentkom ginekologicznym, przede wszystkim kobietom ciężarnym.

 

Całkowita wartość projektu: 9 479 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 7 825 750,00 zł

Okres realizacji projektu 01.02.2020 - 31.01.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx S.A. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

Shrimp Health Alert

Shrimp Health Alert – szybki i precyzyjny test Point of Care do detekcji patogenów na farmach krewetek w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu:opracowanie testu diagnostycznego do detekcji wirusów i bakterii na farmach krewetek. Test w zamyśle ma być prosty w obsłudze, szybki i stosunkowo nie drogi, co pozwoli na jego rozpowszechnienie wśród hodowców, zmniejszenie strat materialnych wywołanych przez epidemie, a także stosowanie leków tylko wówczas, kiedy jest taka potrzeba.

Całkowita wartość projektu: 10 187 623,53 zł

Wartość dofinansowania: 8 775 441,18 zł

Okres realizacji projektu 01.02.2020-30.09.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Fish Farm Solutions SP. z o. o. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

QUNNA

„Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” nr POIR.04.04.00-00-1644/18, Program TEAM-NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Cel projektu: Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.  

W ramach trwającego 4 lata projektu naukowcy będą badać nowe materiały, komponenty i układy fotoniczne wykazujące określone właściwości magnetyczne i optyczne. Powstałe w ten sposób rozwiązania optoelektroniczne zostaną wprowadzone na rynek w celu usprawnienia diagnostyki m.in. chorób neurodegeneracyjnych i nowotworów.

Całkowita wartość projektu: 18 647 075,00 zł

Wartość dofinansowania: 18 647 075,00 zł

Okres realizacji projektu 01.07.2019 - 28.09.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim (Lider), Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Gdańską

mapadotacji.gov.pl

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium, w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; I: Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Cel projektu: opracowanie technologii wytwarzania aktywnych mikrobiologicznie powłok anodowych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie parametrów prowadzenia procesów elektroosadzania cząstek miedzi, złota i srebra wewnątrz nanoporowatej matrycy wytworzonej anodowo na powierzchni aluminiowych detali oraz określenie zależności własności antybakteryjnych i antygrzybicznych tych powłok od sposobu prowadzenia procesu.

Całkowita wartość projektu: 3 236 948,98 zł

Wartość dofinansowania: 2 358 955,66 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

BladderDx

Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego, w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: poprawa diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego poprzez wprowadzenie nieinwazyjnego i swoistego testu. Projekt ma na celu prowadzenie skutecznej metody diagnostycznej, pozwalającej na monitorowanie przebiegu leczenia u osób po operacjach, a w późniejszym etapie, metody pozwalającej na wczesne wykrycie nowotworu. Zasada działania testu będzie opierała się na wykrywaniu obecności markerów proteasomu w moczu, których obecność może być wynikiem nowotworu pęcherza moczowego.

 

Całkowita wartość projektu:  9 913 300,00 zł

Wartość dofinansowania:  8 578 335,00 zł

Okres realizacji projektu  01.07.2019 - 30.06.2022

Projekt realizowany w Konsorcjum z UroScan Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

StreptoCheck

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykoodporności, którego główną zaletą będzie identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z gardła z jednoczesną analizą profilu oporności na antybiotyki. Dzięki temu już początkowe leczenie będzie prowadzone z wyłączeniem takich antybiotyków, na które dane szczepy będą oporne.

 

 

Całkowita wartość projektu: 9 460 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 167 060,00 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2018 - 23.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

EquineDx

Szybki test do wykrywania patogenów u koni, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni. Efektem realizacji projektu będzie narzędzie przeznaczone dla hodowców koni, wspierające monitoring i precyzyjną diagnozę źródła zakażenia zwierząt, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się patogenów i chroniąc hodowle.

 

 

Całkowita wartość projektu: 7 235 000,00 zł

Wartość dofinansowania: z Funduszy Europejskich 6 381 500,00 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2018 - 30.06.2022

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

SportBand

Innowacyjne kompleksowe narzędzie do wspomagania i monitorowania treningu dla sportowców, w ramach działania4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe;Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie urządzenia SPORTBAND do pomiaru parametrów z potu: glukozy, mleczanu, jonów sodu i potasu oraz temperatury skóry. Opracowane urządzenie – opaska na rękę, będzie dedykowana ludziom prowadzącym fizycznie aktywny tryb życia, jak również osobom przewlekle chorym, cierpiącym na cukrzycę oraz choroby nerek. SPORTBAND pozwoli użytkownikom na monitorowanie oraz ocenę stanu fizjologicznego w czasie rzeczywistym.

 

 

Całkowita wartość projektu: 9 940 475,00 zł

Wartość dofinansowania: z Funduszy Europejskich 8 166 550,00 zł

Okres realizacji projektu 01.04.2018 - 30.06.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z WDTech Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

GlassPoPep

„Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)” 

W ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum, w skład którego również wchodzą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (lider), Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz SensDx SA.

Całkowita wartość projektu: 6 903 422,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 884 252,00 zł

Okres realizacji projektu marzec 2019 – luty 2022

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

zobacz więcej