KARIERA

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest niezależną instytucją badawczą prowadzącą projekty o charakterze wdrożeniowym i podstawowym na polu nauk biomedycznych.

ELEKTRONIK - PROGRAMISTA

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Zakres obowiązków:

- Projektowanie, implementacja i testowanie oprogramowania w języku C dla systemów embedded.

- Projektowanie nowych i modyfikacja istniejących układów elektronicznych.

- Analiza zgodności funkcjonalnej urządzeń ze specyfikacją techniczną.

- Tworzenie specyfikacji wymagań i dokumentacji technicznej.

 

Wymagania:

- Biegła, praktyczna znajomość języka C.

- Znajomość architektury mikrokontrolerów ARM Cortex M0/M3.

- Znajomość interfejsów/protokołów komunikacyjnych: USB, I2C, SPI, USART.

- Umiejętność projektowania, wykonywania i testowania układów elektronicznych.

- Mile widziane doświadczenie w branży medycznych urządzeń diagnostycznych lub biotechnologicznej.

- Wysoki poziom samodzielności i poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania.

 

Oferujemy:

- Pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii.

- Czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

- Elastyczne godziny pracy

- Świetnie zaopatrzone pomieszczenie socjalne.

- Miejsce parkingowe na samochód

- Możliwość skorzystania z karty Multisport na preferencyjnych warunkach

- Możliwość skorzystania z pakietu Luxmed na preferencyjnych warunkach

- Praca w przyjaznej i otwartej atmosferze.

Wszelkie zapytania i aplikacje prosimy przesyłać na adres: careers@ibmm.pl W tytule proszę wpisać: “ELEKTRONIK - PROGRAMISTA ”.

Pokaż więcej

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest niezależną instytucją badawczą prowadzącą projekty o charakterze wdrożeniowym i podstawowym na polu nauk biomedycznych.

Specjalista ds. Wdrożeń i komercjalizacji

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

- Pozyskiwanie finansowania prywatnego oraz komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,

- Udział w przygotowywaniu projektów badawczych pod kątem analizy innowacyjności oraz atrakcyjności i dopasowania do rynku,

- Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierania działań innowacyjnych,

- Identyfikowanie technologii, wyników badań i projektów o potencjalne komercyjnym powstających w Instytucie,

- Przygotowywanie dokumentów decyzyjnych i prezentacji do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w tym przygotowywanie biznesplanów, pitchdeckow i modeli finansowych,

- Monitorowanie rozwoju przedsięwzięć o potencjale komercyjnym we współpracy z obszarem badawczym,

- Przygotowywanie badań i analiz polskiego i światowego rynku biomedycznego oraz ocena efektywności działań innowacyjnych,

- Weryfikacja oraz opracowywanie budżetów i modeli finansowych projektów badawczych i badawczo – rozwojowych finansowanych z funduszy krajowych i międzynarodowych (zgodnie z dokumentacja konkursową) ,

- Sporządzanie analiz rynkowych, konkurencji i potencjału rynkowego dla rozwiązań technologicznych,

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji projektowej, raportów, zestawień oraz analiz z realizacji prac komercjalizacyjnych,

- Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, w szczególności w zakresie prowadzenia spotkań i rozmów,

- Współpraca z zewnętrznymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie projektów B+R, firmami partnerskimi i innymi jednostkami badawczymi,

- Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej polegające w szczególności na udziale w projektach międzynarodowych.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze: finanse/ ekonomia/ zarządzanie/ biotechnologia/ biologia molekularna lub pokrewne,

- Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (rozwój biznesu, transfer technologii) ,

- Mile widziane doświadczenie w współpracy z funduszami inwestycyjnymi,

- Dobre rozumienie modeli przychodowych i biznesowych oraz powiązanych struktur kosztowych,

- Doświadczenie w przygotowywaniu budżetów i wniosków aplikacyjnych dla projektów finansowanych z funduszy krajowych lub zagranicznych,

- Doświadczenie pracy w organizacjach pozyskujących finansowanie ze środków zewnętrznych, w tym publicznych będzie dodatkowym atutem,

- Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word),

- Umiejętność przygotowywania prezentacji biznesowych,

- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- Umiejętność optymalnego planowania i organizowania własnej pracy,

- Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania.

Oferujemy:

- Pracę w miłej, przyjaznej atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów,

- Możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem ,

- Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się w spółce,

- Pakiet medyczny na preferencyjnych warunkach,

- Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,

- Miejsce parkingowe bezpośrednio przy nowym budynku firmy,

- Catering odwiedzający codziennie rano firmę,

- Bogato wyposażone zaplecze socjalne.

Wszelkie zapytania i aplikacje prosimy przesyłać na adres: careers@ibmm.pl W tytule proszę wpisać: “Specjalista ds. Wdrożeń i komercjalizacji ”.

Pokaż więcej

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest niezależną instytucją badawczą prowadzącą projekty o charakterze wdrożeniowym i podstawowym na polu nauk biomedycznych.

Biotechnolog - Specjalista

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

- Oczyszczanie białek,

- Prowadzenie hodowli bakteryjnych,

- Przeprowadzanie testów enzymatycznych zgodnie z otrzymanym protokołem,

- Przeprowadzanie klonowań,

- Przygotowywanie buforów,

- Wyszukiwanie informacji w literaturze naukowej,

- Prowadzenia dziennika laboratoryjnego i sporządzanie raportów z wykonanej pracy,

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe w zakresie: biotechnologii, biologii lub nauk pokrewnych,

- Umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym, z zachowaniem warunków jałowych,

- Znajomość technik klonowania (np. klonowanie klasyczne, Gibson assembly),

- Praktyczna znajomość technik elektroforetycznych i innych podstawowych technik laboratoryjnych jak Real-Time RT PCR, Western Blot,

- Umiejętność obsługi aparatury do FPLC, doświadczenie w pracy z chromatografią powinowactwa, chromatografią jonowymienną lub sączeniem molekularnym,

- Sumienność, dobra organizacja pracy w laboratorium i umiejętność prowadzenia dziennika laboratoryjnego,

- Znajomość bakteryjnych systemów ekspresji,

- Gotowość do pracy zmianowej i w weekendy.

Oferujemy:

- Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach,

- Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia,

- Miejsce parkingowe na samochód bezpośrednio przy miejscu pracy,

- Dobrze zaopatrzone pomieszczenie socjalne,

- Możliwość zrobienia zakupów u odwiedzającego nas codziennie rano cateringu.

Wszelkie zapytania i aplikacje prosimy przesyłać na adres: careers@ibmm.pl W tytule proszę wpisać: “Biotechnolog - Specjalista ”.

Pokaż więcej