REALIZOWANE PROJEKTY

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykoodporności, którego główną zaletą będzie identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z gardła z jednoczesną analizą profilu oporności na antybiotyki. Dzięki temu już początkowe leczenie będzie prowadzone z wyłączeniem takich antybiotyków, na które dane szczepy będą oporne.

Całkowita wartość projektu 9 460 200,00 zł

Wartość dofinansowania 8 167 060,00 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2018 - 23.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni. Efektem realizacji projektu będzie narzędzie przeznaczone dla hodowców koni, wspierające monitoring i precyzyjną diagnozę źródła zakażenia zwierząt, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się patogenów i chroniąc hodowle.

Całkowita wartość projektu 7 235 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 6 381 500,00 zł

Okres realizacji projektu 01.10.2018 - 30.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

SportBand - innowacyjne kompleksowe narzędzie do wspomagania i monitorowania treningu dla sportowców, w ramach działania4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe;Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie urządzenia SPORTBAND do pomiaru parametrów z potu: glukozy, mleczanu, jonów sodu i potasu oraz temperatury skóry. Opracowane urządzenie – opaska na rękę, będzie dedykowana ludziom prowadzącym fizycznie aktywny tryb życia, jak również osobom przewlekle chorym, cierpiącym na cukrzycę oraz choroby nerek. SPORTBAND pozwoli użytkownikom na monitorowanie oraz ocenę stanu fizjologicznego w czasie rzeczywistym.

Całkowita wartość projektu 9 940 475,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 8 166 550,00 zł

Okres realizacji projektu 01.04.2018 - 31.03.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z WDTech Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

„Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)”

w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum, w skład którego również wchodzą Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola (lider), Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz SensDx SA.

Całkowita wartość projektu 6 939 435,00 zł

Wartość dofinansowania 6 921 265,00 zł

Okres realizacji projektu styczeń 2019 - styczeń 2022

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG