ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Utworzono: 2020-01-09 10:58:39

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr IBMM 2/GlassPoPep/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczące zakupu i dostawy sukcesywnej odczynników i materiałów do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego

więcejINFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Utworzono: 2019-12-17 19:58:49

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019 dotyczące zakupu i dostawy aparatury badawczej do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego

więcejZAPYTANIE OFERTOWE nr IBMM 2/GlassPoPep/12/2019

Utworzono: 2019-12-16 21:43:56

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

Termin składania ofert: do dnia 27.12.2019 r. do godziny 23:59 CET.

więcejZAPYTANIE OFERTOWE nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019 z dnia 04.12.2019

Utworzono: 2019-12-04 11:34:50

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r.

więcej