ZAPYTANIE OFERTOWE nr IBMM 2/GlassPoPep/12/2019

Utworzono: 2019-12-16 21:43:56

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

Termin składania ofert: do dnia 27.12.2019 r. do godziny 23:59 CET.

Załączniki:

zapytanie ofertowe.pdf

zał. 1 specyfikacja cenowa.xlsx

zał. 2 formularz ofertowy.pdf

zał. 2 formularz ofertowy.docx

zał. 3 klauzula informacyjna