INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Utworzono: 2019-12-17 19:58:49

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019 dotyczące zakupu i dostawy aparatury badawczej do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego

Informacja o wyniku 17_12_2019.pdf