INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Utworzono: 2020-01-09 10:58:39

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr IBMM 2/GlassPoPep/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczące zakupu i dostawy sukcesywnej odczynników i materiałów do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego

Informacja o wyniku_09.01.2020.pdf